Acta Nat. Sci.   |  e-ISSN: 2718-0638

Original article | Acta Natura et Scientia 2024, Vol. 5(1) 41-50

Doğal Afetin (6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri) Hatay Balıkçılık Sektörüne İlk Etkileri ve Süreç Yönetim Önerileri: Hatay Örneği

Aydın Demirci, Emrah Şimşek, Semih Kale & Sevil Demirci

pp. 41 - 50   |  Manu. Number: MANU-2306-10-0005.R1

Published online: May 22, 2024  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 100


Abstract

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasındaki sarsıntılar Hatay ilinde de çok büyük yıkımlara neden olmuştur. Doğal olarak balıkçılık sektörü de bu sarsıntılardan direkt ve dolaylı olarak etkilenmiştir. Bölgedeki tüm insanlar gibi birçok balıkçı da can güvenliği nedeni ile balıkçılık faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada depremlerin bölgedeki balıkçı barınakları, balıkçı gemileri, perakende ve toptan balık ticareti yapılan işletmeler ve su ürünleri ithalat-ihracat firmalarının üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölgedeki tüm insanlar gibi birçok balıkçı da can güvenliği nedeni ile balıkçılık faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Balıkçılık sektörü depremlerden yaklaşık bir ay sonra diğer sektörlere nazaran çok daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girmiştir. Bu çalışmada bölge balıkçılığının sürdürülebilir ekosistem kavramı ve denizel kaynaklardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için öneriler sunulmuştur. Bu süreçte balıkçılık sektörünün tekrar canlanabilmesi için su ürünleri ticareti yapan işletmelerin (perakende, toptancı ve ihracat) desteklenmesine öncelik verilmesinin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Çünkü bu işletmelerin faaliyeti doğrudan balıkçılık faaliyetinde bulunan paydaşlara ve özelikle küçük ölçekli balıkçılara yansıyacağı düşünülmektedir. Bu destek kapsamında deprem nedeni ile alınan olağanüstü hal kararları göz önünde bulundurularak fırsatçılığa yol açmamak için denetimlerin daha etkin olması gerekmektedir.

Keywords: Deprem, Doğal afet, Balıkçılık sektörü, Hatay


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demirci, A., Simsek, E., Kale, S. & Demirci, S. (2024). Doğal Afetin (6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri) Hatay Balıkçılık Sektörüne İlk Etkileri ve Süreç Yönetim Önerileri: Hatay Örneği . Acta Natura et Scientia, 5(1), 41-50.

Harvard
Demirci, A., Simsek, E., Kale, S. and Demirci, S. (2024). Doğal Afetin (6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri) Hatay Balıkçılık Sektörüne İlk Etkileri ve Süreç Yönetim Önerileri: Hatay Örneği . Acta Natura et Scientia, 5(1), pp. 41-50.

Chicago 16th edition
Demirci, Aydin, Emrah Simsek, Semih Kale and Sevil Demirci (2024). "Doğal Afetin (6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri) Hatay Balıkçılık Sektörüne İlk Etkileri ve Süreç Yönetim Önerileri: Hatay Örneği ". Acta Natura et Scientia 5 (1):41-50.

References
 1. AFAD. (2023a). Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Hk. -Basın Duyurusu. Erişim tarihi: 08.05.2023, https://www.afad.gov.tr/genel-hayata-etkili-afet-bolgesi-hk [Google Scholar]
 2. AFAD. (2023b). Hatay’da Meydana Gelen 6.4 Büyüklüğündeki Deprem Hk. Basın Bülteni-1. Erişim tarihi: 03.04.2023, https://afad.gov.tr/hatayda-meydana-gelen-64-buyuklugundeki-deprem-hk-basin-bulteni-1 [Google Scholar]
 3. Aydın Özüdoğru, B. (2023). 2023 Yılında Gerçekleşen Kahramanmaraş Merkezli Depremin Etkileri ve Politika Önerileri. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, Mart 2023 (N202306), 35s. [Google Scholar]
 4. Akar, Ö., Çalışır, V., Demirci, A., & Şimşek, E. (2021). Effects of COVID-19 on fuel gas emissions from marine transportation. Proceedings of the 4th Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Marine Transportation, Türkiye. pp. 19. [Google Scholar]
 5. Akar, Ö., Demirci, A., Şimşek, E., Mazlum, Y., & Demirci, S. (2022). Management of Fishing Ports on the Financial Performance of the Türkiye Fishery Sector; A Case of Fishing Ports in Hatay Province. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 7(3), 281-288 https://doi.org/10.35229/jaes.1117772 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Can, M. F., & Demirci, A. (2012). Fisheries management in Turkey. International Journal of Aquaculture, 2(8): 48-58. [Google Scholar]
 7. Can, M. F., Demirci, A., & Demirci, S. (2006). Fisheries in Iskenderun Bay. Report of the ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB), pp. 50. [Google Scholar]
 8. Can, M. F., Şimşek, E., Demirci, A., Demirci, S., & Akar, Ö. (2020). The evaluation of the early impacts of the COVID-19 pandemic on the export of fishery commodities of Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 18-27. [Google Scholar]
 9. Demirci, A. (2003). Non-target demersal species inhabiting İskenderun Bay and their Biomass Estimation. [Ph.D. Thesis. Mustafa Kemal University]. [Google Scholar]
 10. Demirci, A., & Karagüzel, M. (2018). The evaluation of fishing vessels fuel consumption and pollutions emissions in the İskenderun Bay. Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 508-514. [Google Scholar]
 11. Demirci, A., Şimşek, E., Can, M. F., Akar, Ö., & Demirci, S. (2020). Has the pandemic (COVID-19) affected the fishery sector in regional scale? A case study on the fishery sector in Hatay province from Turkey. Marine and Life Sciences, 2(1), 13-17. [Google Scholar]
 12. Demirhan, S. A., Alkan, A., & Şimşek, E. (2020). Artificial reef application from the Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean, Turkey; an experimental study. Sakarya University Journal of Science, 24(1), 49-54, https://doi.org/10.16984/saufenbilder.527933 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Gerrity, S., Alestra, T., Fischman, H. S., & Schiel, D. R. (2020). Earthquake effects on abalone habitats and populations in southern New Zealand. Marine Ecology Progress Series, 656, 153-161. https://doi.org/10.3354/meps13458 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Gökçe, G. (2015). Design, deployment and fish assemblages of artificial reefs in Iskenderun Bay, Turkey: initial experiences. Journal of Applied Ichthyology, 31(S3), 35-40. https://doi.org/10.1111/jai.12949 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Kale, S., & Zabun, M. (2023). Çanakkale’deki Su Ürünleri Kooperatifleri. U. Özekinci, E. Ş. Çelik & Y. Şen (Eds.), Çanakkale’de Su Ürünleri, Balıkçılık ve Denizcilik (ss. 123-139). Nobel Bilimsel Eserler. [Google Scholar]
 16. Kaya, H. B., & Can, M. F. (2022). Pandemi (COVID-19)’nin dünya su ürünleri sektörü üzerine etkilerinin SWOT analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi. Marine and Life Sciences, 4(1), 35-45. https://doi.org/10.51756/marlife.1072565 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Kawamura, T., Takami, H., Hayakawa, J., Won, N. -I., Muraoka, D., & Kurita, Y. (2014). Changes in Abalone and Sea Urchin Populations in Rocky Reef Ecosystems on the Sanriku Coast Damaged by the Massive Tsunami and Other Environmental Changes Associated with the Great East Japan Earthquake in 2011. Global Environmental Research, 18, 47-56. [Google Scholar]
 18. Kodama, K., Aramaki, T., & Horiguchi, T. (2018). Current status of the megabenthic community in coastal Fukushima Prefecture, Japan, in the wake of the Great East Japan Earthquake. Marine Environmental Research, 140, 358-374. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.07.005 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Mazlum, Y., Can, M. F., Yılmaz, A. B., Demirci, A., Gürlek, M., Şimşek, E., Şereflişan, M., & Uygur, N. (2019). Removal of abandoned and lost fishing equipment from various seabeds and habitats. 2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Turkey. pp. 173-174 [Google Scholar]
 20. McCowan, T. A., & Neubauer, P. (2018). Paua biomass estimates and population monitoring in areas affected by the November 2016 Kaikoura earthquake. New Zealand Fisheries Assessment Report 2018/54. 24 p. [Google Scholar]
 21. SBB. (2023). 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu. 140s. Erişim tarihi: 12.12.2023 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kahramanmaras-ve-Hatay-Depremleri-Raporu.pdf [Google Scholar]
 22. Scholtens, B., & Oueghlissi, R. (2020). Shocks and fish stocks: The effect of disasters and policy announcements on listed fishing companies’ market value. Business Strategy and the Environment, 29, 3636-3668. https://doi.org/10.1002/bse.2601 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Şimşek, E., Demirci, A., Akar, Ö., & Demirci, S. (2019). Distortions in Eastern Mediterranean deep-sea fishery due to geopolitical instability and fishery pressures. Proceedings of the 2nd International Congress on Engineering and Life Sciences, Turkey. pp. 670-672. [Google Scholar]
 24. Takami H., Won, N. -I., & Kawamura, T. (2013). Impacts of the 2011 mega-earthquake and tsunami on abalone Haliotis discus hannai and sea urchin Strongylocentrotus nudus populations at Oshika Peninsula, Miyagi, Japan. Fisheries Oceanography, 22(2), 113-120. https://doi.org/10.1111/fog.12008 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Takami, H., Kawamura, T., Won, N. -I., Muraoka, D., Hayakawa, J., & Onitsuka, T. (2017). Effects of macroalgal expansion triggered by the 2011 earthquake and tsunami on recruitment density of juvenile abalone Haliotis discus hannai at Oshika Peninsula, northeastern Japan. Fisheries Oceanography, 26(2), 141-154. https://doi.org/10.1111/fog.12191 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Tweddle, D., & Corssley, R. (1990). Effects of an earthquake on demersal cichlid fishes of southern Lake Malawi. Journal of Fish Biology, 38(2), 305-308. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1991.tb03116.x [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Yılmaz, A. B., Demirci, A., Akar, Ö., Kılıç, E., Uygur, N., Şimşek, E., Yanar, A., & Ayan, O. A. (2022). An assessment of sea surface and seabed macro plastic density in Northeastern Mediterranean Sea. Pollution, 8(2), 543-552. https://doi.org/10.22059/poll.2021.331026.1192 [Google Scholar] [Crossref]