Acta Nat. Sci.   |  e-ISSN: 2718-0638

Original article | Acta Natura et Scientia 2020, Vol. 1(1) 43-55

Seafood Consumption Preferences of University Student and Factors Affecting Preferences: The Case of Mersin University

Musavver Alageyik, Nuray Çiftçi & Deniz Ayas

pp. 43 - 55   |  DOI: https://doi.org/10.29329/actanatsci.2020.313.6   |  Manu. Number: MANU-2101-09-0005

Published online: December 31, 2020  |   Number of Views: 114  |  Number of Download: 766


Abstract

The aim of this study was to determine the preferences of students attending Mersin University's Çiftlikköy and Yenişehir campuses for seafood consumption preference and to what extent these preferences are related to demographic characteristics such as gender, age, income level and type of program they study. Data were obtained by random sampling method in April, May and June of 2018 on a questionnaire form based on face-to-face interviews with 550 students from different programs. Of the 550 students surveyed, 53.8% were female, 46.2% were male, 70% were between 18-23 years, 23% were between 24-28 years, 4% were 33 and over, 3% were 29-33 age group. 74% of the students participating in the survey are undergraduate, 15% are associate degree, 9% graduate, 2% continue their doctoral education. The majority of the students stated that they live with 33% of their families. 32% stated that they stayed in dormitories, 26% in dormitories and 9% in other (their own) places. The results of the survey show that students prefer 46% poultry meat, 39% red meat, 8% fish, 1% other fish products and 6% do not prefer any type of meat. The majority of the students (80%) stated that they had knowledge about the importance of fish consumption and 16% did not have any knowledge. The most common anchor, 19% sea bass, 17% sea bream, 11% trout, 8% sardine, 5% red mullet, 3% silver, 2% mullet and 7% other fish, respectively it is consumed. While students consume 89% fresh seafood, they consume 4% canned food, 2% frozen, 1% salted and brine and 3% other forms. While 44% of the students prefer frying as a cooking method, 27% prefer grilling, 20% prefer oven, and 3% prefer steaming. According to the highest rate of fish consumption, respectively; 37% once a month, 20% once every fifteen days, 17% once or twice a year, 12% never consumed any fish, 3% once a week, 1% more than once a week.

Keywords: Seafood, Consumer preferences, Mersin University, Chi Squared test


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Alageyik, M., Ciftci, N. & Ayas, D. (2020). Seafood Consumption Preferences of University Student and Factors Affecting Preferences: The Case of Mersin University . Acta Natura et Scientia, 1(1), 43-55. doi: 10.29329/actanatsci.2020.313.6

Harvard
Alageyik, M., Ciftci, N. and Ayas, D. (2020). Seafood Consumption Preferences of University Student and Factors Affecting Preferences: The Case of Mersin University . Acta Natura et Scientia, 1(1), pp. 43-55.

Chicago 16th edition
Alageyik, Musavver, Nuray Ciftci and Deniz Ayas (2020). "Seafood Consumption Preferences of University Student and Factors Affecting Preferences: The Case of Mersin University ". Acta Natura et Scientia 1 (1):43-55. doi:10.29329/actanatsci.2020.313.6.

References
 1. Arık Çolakoğlu, F., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç., & Ormancı, H. B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 387-392. [Google Scholar]
 2. Arslan, M., & İzci, L.  (2016). Antalya ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. [Yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye]. [Google Scholar]
 3. Balık, İ., Yardımcı, C., & Turhan, O. (2013). Ordu ili Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 18-28. [Google Scholar]
 4. Bayraktar, S. (2018). Ankara ve Çanakkale’de su ürünleri tüketim tercihleri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. [Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye]. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş (2005) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Çiçek, M., Dikel, S., Tellioğlu, F. S., Sağlamtimur, G., Özgüven, A., & Yabacı, F. S. (2015). Mersin ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir, Türkiye. Erişim tarihi: 1 Şubat 2018, https://doi.org/10.13140/RG.2.1. 2993.8088 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Erdoğan, O. (2018). Muğla ilinin Datça ve Kavaklıdere ilçelerinde su ürünleri tüketim alışkanlıklarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. [Yüksek lisans tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye]. [Google Scholar]
 9. Gül Yavuz, G., Yasan Ataseven, Z., Gül, U., & Gülaç, Z. N. (2015). Su ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Ankara ili örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 15(1), 73-82. [Google Scholar]
 10. Güler, E., Doğan, H. G., Polat, S., Yeşilayer, N., & Buhan, E. (2017). Ağrı ili Merkez ilçede yaşayan bireylerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 26-35. [Google Scholar]
 11. Güngör, E. S. (2014). Erzurum ve Van illerindeki balık tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye]. [Google Scholar]
 12. Gürçay, S. (2014). Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve geleceği. Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları. [Google Scholar]
 13. Kaplan, E., Buhan, E., & Yeşilayer, N. (2019). Mardin ilinde balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi: Kızıltepe ilçesi örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. [Google Scholar]
 14. Karakaya, E. (2020). Erzincan ili balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 6(1), 18-29. [Google Scholar]
 15. Karakulak, Y., Arslan, G., & Yanık, T. (2020). Erzurum ili merkez ilçelerinin su ürünleri tüketim davranışları üzerine araştırmalar. Acta Aquatica Turcica, 16(2), 290-300. https://doi.org/10.22392/ actaquatr.669336 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Odabaşı, Y. (2016). Su ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Diyarbakır ili örneği. [Yüksek lisans tezi. Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye]. [Google Scholar]
 17. Saygı, H., Saka, Ş., Fırat K., & Katağan, T. (2006). İzmir merkez ilçelerinde kamuoyunun balık tüketimi ve balık yetiştiriciliğine yaklaşımı. Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2), 133-138. [Google Scholar]
 18. Saka, F., & Bulut, M. (2020). Determination of Fish Consumption in Çanakkale. Marine Science and Technology Bulletin, 9(1), 7-14. https://doi.org/ 10.33714/masteb.658093 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Selvi, K., Kandemir, G., & Özdikmenli Tepeli, S. (2019). Determination of factors affecting on the fish consumption habit in rural areas: The case of Çan (Çanakkale). COMU Journal of Marine Science and Fisheries, 2(2), 132-141. [Google Scholar]
 20. Sivri, H. B. (2018). Su ürünleri tüketimi yönünden tüketici davranışlarının araştırılması: Mersin ili örneği. [Yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye]. [Google Scholar]
 21. Şen, A. (2011). Konya ve Mersin il merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. [Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye]. [Google Scholar]
 22. Şen, İ., & Şahin, A. (2017). Mersin’de yaşayan tüketicilerin balık tüketim tercihlerini demografik faktörler açısından ele alan bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 33-46. [Google Scholar]
 23. Uzundumlu, A. S., & Dinçel, E. (2015). Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde balık eti tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 29(2), 1-11. [Google Scholar]
 24. Yazıcıoğlu, N. (2015). Su ürünleri sektörüne genel bakış tüketici davranışları ve su ürünlerinin sağlık açısından faydaları. [Yüksek lisans tezi. Gediz Üniversitesi, İzmir, Türkiye]. [Google Scholar]
 25. Yüksel, F., Karaton Kuzgun, N., & Özer, E. İ. (2010). Tunceli ili balık tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5), 28-36. [Google Scholar]